priedėlis

príedėlis sm. (1), prýdėlis (ž.) (1) 1. R420, N, KII385 papildomai pridedama dalis: Namai statant daug príedėlio reikia Ds. Be príedėlio tokių rūmų nė nepakliudyk statyt Ds. Príedėlis svoriui išlyginti 118. Čia reikia kraičio, kaip ir kitur, su dideliu pinigų priedėliu . Laišką su dviem priedėliais turiu J.Jabl. Baranauskio laiškuose randame priedėlių galvojimui apie mokslo klausimus iš kalbotyros, arba lingvistikos, dirvos LTI415.prieskonis, uždaras: Gardinamieji príedėliai NdŽ. Bulvė visur tinka, tik turėk prie jai príedėlio Ds. Svogūnas nesąs tikras valgis, tiktai priedėlis prie kitų valgių . 2. kokio leidinio priedas, atskirai išleistas papildymas: Žodyno ir príedėlis išėjo J.Jabl. 3. ppr. pl. papildomoji, pridėtinė organo dalis: Gonapofizos (gonapophysae) vabzdžių pilvelio pabaigoje lyties priedėliai: patinų žnyplelės, patelių kiaušdėtis ..., bičių geluonis EncIX280. Epitelinis audinys skverbiasi į tikrosios odos sluoksnį vadinamaisiais odos priedėliais . 4. J į pokylį nusinešamas valgis: Ką gali pamanyti, jei be priedėlio būtum vestuvėse! Srv. Morkūnų tiek daug atėjo, ale príedėlį mažą teatsinešė Pkr. 5. kas nors antraeilis, šalutinis, priklausantis: Buržuazijos viešpatavimo metais Lietuva buvo paversta Vakarų agrariniu priedėliu (sov.) sp. Tarybos gali sulaužyti finansinio kapitalo ir jo politinių priedėlių visagalybę (sov.) . Pasitaiko, kad į prekybą knygomis dar žiūrima kaip į nereikšmingą priedėlį sp. 6. lingv. daiktavardžiu reiškiamas pažyminys, linksniu suderintas su pažymimuoju žodžiu: Tokį derinamąjį pažyminį vadiname paprastai priedėliu J.Jabl. Priedėlis pažymi pastovią daikto ypatybę . 7. Priedėlio metas (keliamieji metai) R302, N. Príedėlis mẽtas KII146.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • priedėlis — statusas Aprobuotas sritis Gynyba apibrėžtis Papildomas dokumentas, kuriuo išplečiamas arba paaiškinamas priedas; jis rengiamas, kai įtraukus visus duomenis į priedą šis taptų per daug sudėtingas. atitikmenys: angl. appendix pranc. appendice… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • priedėlis — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. attachment vok. Vorsatz, m; Vorsatzgerät, n; Zusatz, m rus. приставка, f pranc. adaptateur, m; attachement, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • priedėlis — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Kieno nors papildoma, priklausoma dalis arba priedas. atitikmenys: angl. supplement pranc. supplément, m …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • priedėlis — dkt. Magnetofòno priedėlis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • priėdėlis — priėdėlis, ė smob. (1) kas priėdęs, sotus: Vaikšto sau ponai priėdėliai – niekas jiem nerūpi Rod. Tprulia namolio, manos jūs karvelės priėdėlės, mano jūs margašonės! Rod …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skiautės priedėlis — statusas T sritis centrinė nervų sistema atitikmenys: lot. Paraflocculus ryšiai: platesnis terminas – smegenėlės siauresnis terminas – apatinis skiautės priedėlis siauresnis terminas – viršutinis skiautės priedėlis …   Paukščių anatomijos terminai

  • viršutinis skiautės priedėlis — statusas T sritis centrinė nervų sistema atitikmenys: lot. Paraflocculus dorsalis ryšiai: platesnis terminas – skiautės priedėlis …   Paukščių anatomijos terminai

  • apatinis skiautės priedėlis — statusas T sritis centrinė nervų sistema atitikmenys: lot. Paraflocculus ventralis ryšiai: platesnis terminas – skiautės priedėlis …   Paukščių anatomijos terminai

  • dendrito priedėlis — statusas T sritis histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra atitikmenys: lot. Appendix dendritica ryšiai: platesnis terminas – dendritas siauresnis terminas – dendrito pumpurėlis siauresnis terminas – dendrito spygliukas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • diplomo priedėlis — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Europos Sąjungos šalių valstybinių aukštojo mokslo institucijų dokumentas, išduodamas kartu su diplomu. Jame įrašyta studijų trukmė, pobūdis, lygis, turinys, pažymiai, patvirtinantys sėkmingą… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.